Informasjon

Om meg

Jeg er 54 år gammel, tok min psykologiutdanning (cand.psychol) ved Universitetet i Oslo i 1993 og er statsautorisert psykolog i Norge. Jeg har noe videreutdanning innen organisasjonspsykologi fra Bedriftsøkonomisk Institutt og idrettspsykologi fra Norges Idrettshøgskole og har søkt å holde meg faglig oppdatert gjennom bla kurs, videreutdanning og konferanse aktivitet.

Arbeidserfaringen min er fra både offentlig virksomhet og privat næring. Min privatpraksis startet jeg opp i 2013 og var i en periode tilknyttet Samtalen AS som selvstendig næringsdrivende klinisk psykolog. Min fulltidsjobb har vært som psykolog i Forsvaret ved Flymedisinsk institutt, der jeg har jobbet siden 1991. Der har jeg primært fokusert på å undervise, veilede og ivareta flyoperativt personell tilknyttet Luftforsvaret, med fokus på den menneskelige faktorens rolle i flysikkerhet gjennom optimalisering av funksjon.

I tillegg har jeg en liten privatpraksis i Oslo der jeg kan tilby samtaler på kveldstid.

Jeg jobber primært med voksne og har mest erfaring med individual terapi. Min tilnærming i møte med klienter er ikke knyttet til én spesifikk teori eller metode, men jeg jobber nok først og fremst kognitivt og søker å rette meg etter vitenskapelig beprøvede metoder og teorier. Jeg er svært opptatt av å se hele mennesket og det potensiale som ligger i oss alle og forsøker i møte med mine klienter å lirke frem det iboende potensialet som jeg vet finnes der inne. Kom som du er så tar vi det derfra!

Jeg tilbyr samtaler også på engelsk.

Hos meg kan du få hjelp med:

 • Angst
 • Nedstemthet/depresjon
 • Negative tanker/grubling
 • Stress/belastninger
 • Søvnvansker
 • Utmattethet/Utbrenthet
 • Dårlig selvtillit
 • Lav selvfølelse
 • Sosiale vansker
 • Relasjonsvansker
 • Livskriser
 • Sorg og tap
 • Eksistensielle spørsmål
 • Utfordringer i foreldrerollen
 • Jobbutfordringer/konflikter
 • Du trenger ikke henvisning fra lege og det er kort ventetid. Jeg er privatpraktiserende uten offentlig driftsavtale så du må dekke utgifter til behandlingen selv, med mindre du eller arbeidsgiver har helseforsikring.