Velkommen til Vivianne Fonne 

Psykolog med privat psykologpraksis i Oslo 

Hvorfor gå til psykolog

Folkehelseinstituttet anslår at halvparten av alle nordmenn opplever psykiske plager i løpet av livet. Psykiske plager er normalt og det er mange av oss som opplever å slite psykisk innimellom. Noen ganger kan det være nok å få snakket med våre nære og kjære om det vi sliter med, mens det noen ganger oppleves best å få snakket med en utenforstående og nøytral samtalepartner. Psykologen kan være en slik nøytral støtte til å få sortert i utfordrende tanker og følelser man bærer på.

Mange tar kontakt med psykolog for udefinerte plager, f.eks at man over tid kan ha følt at noe mangler i livet uten å kunne sette fingeren på akkurat hva det er, at man sliter med diverse spenninger i kroppen som man ikke vet hva skyldes eller at man ikke synes å greie å ta viktige valg som man står overfor. Å ta kontakt med psykolog kan være et resultat av en prosess som har gått over tid, eller det kan melde seg et behov etter en akutt livskrise, der man føler at man ikke kan komme videre på egen hånd. Psykologen kan være en støttespiller som hjelper deg med å sortere i tankene og følelsene dine, slik at du kan se livet ditt og utfordringene du står overfor på nye måter.